Reklamacja 

1. Sprzedawca udziela gwarancji na przedstawione w Sklepie towary wg. ogólnie przyjętych warunków gwarancji.

2. Warunki gwarancji, określone są w dokumentach gwarancyjnych, które są przekazywane Kupującym wraz z towarem.

3. Reklamacji dokonuje się w formie pisemnej. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego dostępny jest w Sklepie Internetowym. 

4. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu towaru.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towarów, uregulowaną w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 Nr 121 z późn. zmianami), na zasadach określonych w tych przepisach.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Odstąpienie od umowy 

1. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od dnia odbioru przesyłki –zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., Nr 827).

2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Kupującego poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: Bosmann Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kilińskiego 210, 93-106 Łódź, lub na adres e-mail: bosmann@bosmann.com.pl.

3. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu udostępnionym w Sklepie Internetowym. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Płatności Konsumenta zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

5. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.

6. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Konsument lub w inny sposób ustalony przez Sprzedawcę i Konsumenta.

7. Zwrot artykułu przyjmowany jest wyłącznie w oryginalnym, pełnym, nieuszkodzonym i nieotwartym opakowaniu. Artykuł musi zostać odesłany w stanie nienaruszonym, nadającym się do ponownej sprzedaży.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY