Realizacja zamówień na sklepie www.bosmann.com.pl

 

Zawarcie umowy sprzedaży drogą elektroniczną

1.      Sprzedaż towarów drogą elektroniczną jest możliwa pod warunkiem, że wartość zamówionego towaru stanowi kwotę co najmniej 100 zł brutto.

2.      Zamieszczone na stronie zdjęcia i opisy towarów z oznaczeniem ceny, nie są ofertą, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy.

3.      Dostępność produktu zaznaczona jest w opisie. W przypadku braku produktu, nie ma możliwości dodania go do koszyka.

4.      Sprzedający nie zapewnia, że prezentowane towary znajdują się w magazynie Sprzedającego.

5.      Sprzedawca w przypadku błędu w opisie towaru lub ceny spowodowanego awarią systemową lub siłą wyższą, zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

6.      Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty całości lub części wartości zamówienia.

7.      Warunkiem złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień rejestracji, w tym podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail Klienta, umożliwiającego weryfikację złożonego zamówienia.

8.      Zakupów dokonywać można tylko po wcześniejszym zarejestrowaniu i zalogowaniu w sklepie. Rejestracji dokonujemy klikając UTWÓRZ TWOJE KONTO, a następnie wypełniając formularz rejestracyjny, podając wszystkie wymagane dane, którymi sklep będzie się posługiwał podczas obsługi Klienta: kontakt, wysyłka, itp. LOGOWANIE odbywa się poprzez podanie ADRESU E-MAIL oraz hasła, na stronie głównej sklepu, w prawym górnym rogu strony. Hasło oraz adres e-mail są ustalane przez Klienta na etapie zarejestrowania się użytkownika w sklepie.

9.      Operacji wyboru produktu dokonuje się klikając przycisk „Dodaj do koszyka” umieszczony przy interesującym Klienta produkcie. Produktów w koszyku, może być wiele i nie zobowiązuje to do zakupu znajdujących się w nim rzeczy. Opcja „SZUKAJ” oraz „KATALOGI” pomaga zidentyfikować oraz odnaleźć szukany przez Klienta produkt. Zakupu dokonuje się wchodząc w nasz koszyk i przechodząc kolejne etapy zamówienia tj.: logowanie (jeżeli nie jesteśmy zalogowani), adres wysyłki, wybór rodzaju przesyłki itd. Wszystkich produkty są przedstawione w formie listy z wyszczególnionymi cenami oraz całkowitą sumą jaką zostanie obciążony Klient, do której zostanie w kolejnym kroku doliczony koszt przesyłki, który również pokrywa Klient.

10.  Złożenie zamówienia przez Klienta nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Sprzedawcę.

11.  Akceptacja niniejszego regulaminu i prawidłowo wypełnione zamówienie stanowi ofertę zakupu kierowaną do Sprzedawcy i upoważnia go (dopiero po jego przyjęciu) do przesłania zamówionych towarów na wskazany w zamówieniu adres.

12.  Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Kupującego. Sprzedający poinformuje niezwłocznie Kupującego o przyjęciu zamówienia, jednocześnie przesyłając mu potwierdzenie na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu, jednak nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania zamówienia.

13.  Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera: ilości i ceny wszystkich zamówionych produktów, łączne koszty ponoszone przez Klienta, warunki płatności oraz adres, na który zostanie wysłane zamówienie.

14.  Jedynie zamówienia potwierdzone przez Sprzedawcę zostaną zrealizowane.

15.  Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego kontaktu ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku jakichkolwiek niezgodności i nieścisłości dotyczących potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

16.  Klient może zmienić zamówienie lub umowa może zostać przez niego zerwana za pośrednictwem e-maila do momentu wysłania zamówienia.

17.  Nie realizujemy zamówień składanych przez sklep internetowy www.bosmann.com.pl dla podmiotów zarejestrowanych poza granicami Polski, nie realizujemy wysyłek za granice (export jak i Unia Europejska) Takie zamówienia wymagają weryfikacji działu handlowego. Prosimy o kontakt: bosmann@bosmann.com.pl

Zawarcie umowy sprzedaży może zostać zrealizowane w inny sposób niż drogą elektroniczną (za pośrednictwem sklepu internetowego www.bosmann.com.pl wg. warunków regulaminu opisanych w §3), inne sposoby realizacji zamówień 

  • drogą e-mailową, pod adresem: bosmann@bosmann.com.pl
  • telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 42 684 98 00

Zapłata za towar

1.      W sklepie podana jest cena netto i brutto towaru. Ceny podane są w złotych polskich.

2.      Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, chyba że zostało to wyraźnie wskazane w opisie towaru.

3.      Wyłącznie ceny towarów i koszty wysyłki obowiązujące w chwili złożenia zamówienia maja charakter wiążący.

4.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

5.      Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- za pobraniem – płatność u kuriera przy doręczeniu przesyłki; płatność osobiście w siedzibie Sprzedawcy,

- przelewem zwykłym.

6.      Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty z chwilą złożenia zamówienia, za wyjątkiem wyboru sposobu dostawy za pobraniem.

7.      W przypadku, gdy Sprzedawca odmawia potwierdzenia zamówienia, zwraca Klientowi wpłacone przez niego środki pieniężne, zaś zwrot następuje na rachunek bankowy Klienta.

Odstąpienie od umowy

1.      Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od dnia odbioru przesyłki –zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., Nr 827).

2.      Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Kupującego poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: Bosmann Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kilińskiego 210, 93-106 Łódź, lub na adres e-mail: bosmann@bosmann.com.pl.

3.      Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu udostępnionym w Sklepie Internetowym. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.      Płatności Konsumenta zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy

5.      Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.

6.      Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Konsument lub w inny sposób ustalony przez Sprzedawcę i Konsumenta.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY