Szukaj

Kategorie

Producenci

manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo

Reklama

Kanał RSS

Nie dodano kanału RSS

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu                              

 

Strona www.bosmann.com.pl prowadzony jest przez firmę 

Sprzedawcą jest Bosmann Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

ul. Kilińskiego 210,93-106 Łódź, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000138194, NIP 729-25-13-973, REGON: 47308959700000, kapitał zakładowy: 80.000,00 zł

 

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

tel.  48 42 684 98 00

fax. 48 42 684 88 08

e-mail:bosmann@bosmann.com.pl

 

 

Regulamin WAŻNY OD 02.01.2017

 

§ 1 Definicje

 

 1. Regulamin – rozumie się przez to niniejszy regulamin.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 5. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 6. Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bosmann.com.pl, za pośrednictwem, którego Klient może złożyć Zamówienie.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§2

Zasady ogólne

 1. 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bosmann.com.pl,
 2. 2. Warunkiem złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień rejestracji.
 3. 3. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. 4. Towary, a głownie części zamienne będące w ofercie Sprzedającego są zamiennikami, nie oryginalnymi części zamiennymi do maszyn szwalniczych.

 

§3

Zasady dokonywania zakupów

 1. 1. Zakupów dokonywać można tylko po wcześniejszym zarejestrowaniu i zalogowaniu w sklepie. Rejestracji dokonujemy klikając UTWÓRZ TWOJE KONTO, a następnie wypełniając formularz rejestracyjny, podając wszystkie wymagane dane, którymi sklep będzie się posługiwał podczas obsługi klienta: kontakt, wysyłka, itp. LOGOWANIE odbywa się poprzez podanie ADRESU E-MAIL oraz hasła, na stronie głównej sklepu, w prawym górnym rogu strony. Hasło oraz adres e-mail są ustalane przez klienta na etapie zarejestrowania się użytkownika w sklepie.
 2. 2.      Operacji wyboru produktu dokonuje się klikając przycisk „Dodaj do koszyka” umieszczony przy interesującym Państwa produkcie. Produktów w koszyku, może być wiele i nie zobowiązuje to do zakupu znajdujących się w nim rzeczy. Opcja „SZUKAJ” oraz „KATALOGI” pomaga zidentyfikować oraz odnaleźć szukany przez klienta produkt. Zakupu dokonujemy wchodząc w nasz koszyk i przechodząc kolejne etapy zamówienia tj.: logowanie (jeżeli nie jesteśmy zalogowani), adres wysyłki, wybór rodzaju przesyłki itd. Wszystkich produkty będą przedstawione w formie listy z wyszczególnionymi cenami oraz całkowitą sumą jaką zostanie obciążony Klient, do której zostanie w kolejnym kroku doliczony koszt przesyłki który również pokrywa kupujący.
 3. Warunkiem złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień rejestracji.
  1. Zamieszczone na stronie zdjęcia i opisy towarów z oznaczeniem ceny, nie są ofertą, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy. Umowa z Klientem jest zawierana w momencie, kiedy system Sklepu Internetowego wysyła e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia, zawierające ilości i ceny wszystkich zamówionych produktów, łączne koszty ponoszone przez klienta, warunki płatności oraz adres, na który zostanie wysłane zamówienie.
  2. Klient może zmienić zamówienie lub umowa może zostać przez niego zerwana za pośrednictwem e-maila do momentu wysłania zamówienia.
  3. Klient nie może anulować zamówienia, które zostało już wysłane.
  4. Dostępność produktu zaznaczona jest w opisie. W przypadku braku produktu, nie ma możliwości dodania do koszyka.

 

§4

Składanie zamówień

 1. Zamówienie może zostać złożone:

-         za pośrednictwem procedury zakupów w sklepie internetowym,

-         drogą e-mailową,

-         telefonicznie.

 1. Po złożeniu zamówienia poprzez sklep internetowy lub e-mail klient otrzymuje e-mail zwrotny z potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez sklep.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

-         w przypadku zamówień płatnych za w chwili otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia,

-         w przypadku zamówień płatnych przelewem - W chwili wpływu płatności na konto Sprzedawcy,

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówienie, klient jest o tym informowany i podejmuje decyzję o dalszej jego realizacji(częściowa realizacja, rezygnacja z całego zamówienia).
 2. Zamówienia są realizowane w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia przyjęcia zamówienia, chyba, że zaznaczono inaczej w informacji o produkcie.
 3. Zamówienia złożone po 12.00 są traktowane, jak złożone w następnym dniu roboczym.
 4. 7.      Zamówienie uważa się za nie złożone w przypadku gdy Sprzedawca nie odnotuje wpłaty w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia (w przypadku zamówień płatnych przelewem).

 

§5

Formy dostawy towaru

1. Forma płatności jest zgodna ze sposobem wybranym przez klienta podczas składania zamówienia. Do wyboru przedpłata, płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

2. Przesyłki dostarcza firma kurierska.

3. Forma dostawy / odbioru towaru:

-         przesyłka kurierska

-         osobisty odbiór w siedzibie firmy

 

§6

Koszty przesyłki

1. Koszty przesyłki pokrywa Klient, według stawek firmy kurierskiej, z którymi współpracuje Sprzedający. O koszcie wysyłki Kupujący jest każdorazowo informowany w czasie składania zamówienia.

2. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, na którą składają się przedmioty zamówienia jak i koszt transportu.

3. Zamówienia za więcej niż 300 zł netto do 3 kg wysyłane są na koszt Sprzedającego

 

§7

Formy płatności

 1. W sklepie podana jest cena netto i brutto towaru. Ceny podane są w złotych polskich.
 2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, chyba że zostało to wyraźnie wskazane w opisie Towaru.
 3. Ceny wszystkich produktów i koszty wysyłki obowiązujące w chwili złożenia zamówienia maja charakter wiążący. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:  łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych miesięcznych płatności;)
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

-         płatne u kuriera przy dostarczeniu przesyłki – za pobraniem

-         przelewem zwykłym

 

§8

Zwrot towaru

 1. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, bez podania przyczyny, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może być złożone zgodnie ze wzorem dostępnym na naszej stronie internetowej, ale nie jest to obowiązkowe.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Na dokonany zwrot zostanie wystawiona faktura korygująca.
 4. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru, dokonanej płatności wraz z kosztem transportu. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. (art. 32 ustawy)
 6. Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.
 7. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Konsument lub za jego pozwoleniem zostanie on zmieniony na inną dogodna formę.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów gdzie przedmiot zamówienia jest całkowicie wykonany na indywidualne zlecenie Konsumenta lub przedmiot umowy jest sprowadzony zgodnie z indywidualnym zamówieniem Konsumenta.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy nie stosuje się do umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli Konsument będzie zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej 50 zł za zakupiony towar.

10.  Odstąpienie od umowy i zwrot towaru odbywa się po złożeniu formularza odstąpienia od umowy FORMULARZ i po zapoznaniu się z pouczeniem. 

 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 


 

 

miejscowość ................................................ ......................, dn. ...................... 

................................................ 
imię, nazwisko i adres konsumenta 


 Bosmann sp. z o.o. ul. Kilińskiego 210, 93-106 Łódź
nazwa i adres przedsiębiorstwa 

 

 

  OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ Oświadczam, iż zgodnie z obowiązującym prawem odstępuję od umowy zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi …………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................. 
 podpis konsumenta

 

 

 

 §9

Reklamacje

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
 2. Klient może reklamować produkt posiadający wady poprzez:
  1. a.      skorzystanie z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta gwarancji. W tej sytuacji Klient powinien dokonać reklamacji bezpośrednio u gwaranta albo zgłosić się do Sprzedawcy.
  2. b.      Skorzystanie z uprawnień wynikających z udzielonej przez Sprzedawcę gwarancji, na zasadach określonych w warunkach gwarancji Sprzedawcy.
  3. c.       skorzystanie z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy
   z tytułu rękojmi.
 3. Warunki gwarancji Sprzedawcy zawarte są tutaj (kliknij).
 4. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad. (ustawa nakłada obowiązek poinformowania o takim obowiązku sprzedawcy – art 12 ust. 1 p. 13)
 5. Prosimy o sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. W razie widocznych śladów otwierania paczki lub jej zniszczenia podczas transportu, klient ma prawo odmówić przyjęcia towaru i sporządzić protokół reklamacyjny, którego drukiem dysponuje kurier.
 6. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, ma prawo odesłać go przesyłką poleconą.
 7. W przypadku skorzystania z uprawnień wskazanych w ust. 2, Klient jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedawcy. Do towaru należy dołączyć krótki opis, jaka jest przyczyna reklamacji oraz dane adresowe (imię, nazwisko, ulica ,nr domu, mieszkania, miasto, kod i nr telefonu kontaktowego).
 8. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 9. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych, od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeśli nie będzie to możliwe(na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

10.  Reklamację Konsument może złożyć w terminie który nie może być krótszy niż 2 lata od dnia wydania towaru – art. 568 par. 2 KC)

11.  Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamacyjnego, sklep zwraca natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji.

12. Link do platformy ODR gdzie jest możliwość rozstrzygania sporów za pośrednictwem internetu https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 

 

 §10

Ochrona danych osobowych Klienta

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r  o ochronie danych osobowych Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów. Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo wglądu w swoje dane, ich poprawianie  lub żądanie usunięcia z bazy danych sklepu.
 3. Jeżeli klient nie wyraża zgody na przetwarzanie przez sklep jego danych osobowych, wpisuje swoje oświadczenie w komentarzu do zamówienia.

 

 

11
Warunki gwarancji. 

1. Warunki gwarancji zawarte są tutaj (kliknij). (Przeniesione do paragrafu dot. reklamacji) 

 

 


UMOWA

 

 §12

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Sprzedający informuje, że konsument ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom. 
 3. Link do platformy ODR gdzie jest możliwość rozstrzygania sporów za pośrednictwem internetu https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 

 

 §13

 

Minimalny zakup przez sklep internetowy www.bosmann.com.pl
jest możliwy od kwoty 100 zł

Zakupy dokonywane w siedzibie firmy premiowane dodatkowym rabatem

 

§14

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BOSMANN spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kilińskiego 208-212, 93-106 Łódź wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000138194, NIP: 7292513973, REGON: 473089597, e-mail: bosmann@bosmann.com.pl, numer telefonu: + (48) 42 684 98 00, fax + (48) 42 684 88 08, zwany dalej Administratorem.

 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 

 1. wykonania umowy, której będą Państwo stroną, w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, w celach analitycznych i statystycznych, a także na potrzeby współpracy handlowej służącej realizacji zamówień, otrzymywania zapytań ofertowych, wysyłania ofert handlowych, otrzymywania ofert zakupowych od dostawców, wystawiania faktur VAT oraz wysyłania wiadomości drogą elektroniczną, za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych lub pocztą tradycyjną,
 2. udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomości lub rozwiązania poruszonej przez Państwa, w trakcie kontaktu z Administratorem, sprawy,
 3. marketingowym, polegającym na promocji działalności prowadzonej przez Administratora.

 

III.  Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być zatrudnieni przez Administratora pracownicy, biuro rachunkowe, a także podmioty świadczące usługi hostingowe strony internetowej Administratora i zajmujące się jej bezpieczeństwem.

 

IV.  Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 1. Mają Państwo prawo do:

 

 1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 3. przenoszenia danych,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VI.  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 

ZAPRASZAMY

 

 

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.